SAKONDUZ

PROMOVIDO POR

ELKARTEAK SUSTATUA

 

 

SAKONDUZ curriculuma eskolatik kanpo aberasteko diseinatutako programa elebiduna da (euskara/gaztelania), eta lau moduluk osatzen dute: pentsamendu matematikoa, literatur sorkuntza, filosofia eta zientzia.

Programa diseinatuta dago ikasleak astean bi ordu inguru eman ditzan modulu bakoitzeko.

 

Sakonduz es un programa de enriquecimiento extracurricular bilingüe (euskera/castellano) que consta de cuatro módulos: pensamiento matemático, creación literaria en euskara, filosofía y ciencias.

El programa ha sido diseñado para que el alumno o la alumna dedique alrededor de dos horas semanales por módulo.

 

 

IRAKASLEAK

Modulu bakoitza irakasle baten ardurapean dago, eta hari dagokio materialak prestatzea, adimen-gaitasun handiko haurrentzat egokiak diren irizpide pedagogikoak oinarri hartuta. Sormena, zentzu kritikoa, irudimena eta autokontzeptu positiboa dira jorratuko diren alderdi nagusietako batzuk.

 

PROFESORADO

Cada módulo está a cargo de un profesor o profesora que elabora los materiales a partir de criterios pedagógicos adecuados para niños y niñas con alta capacidad intelectual. Todos los módulos inciden en aspectos como la creatividad, el sentido crítico, la imaginación y el autoconcepto positivo.

 

NORI ZUZENDUTA DAGO?

Curriculuma eskolatik kanpo aberasteko beharra duten LH 3, LH4, LH5 eta LH6ko ikasleei.

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que necesite realizar un enriquecimiento extracurricular.

 

ZER IRAUPEN DU?

Modulu bakoitzak sei asteko iraupena du.

 

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

Cada módulo tiene una duración de seis semanas.

 

 

Informazio gehiago jaso nahi baduzu, edota programan izena eman, idatzi sakonduz@gmail.com helbidera.

Para recibir más información y/o realizar la inscripción, puedes escribir a sakonduz@gmail.com