SAKONDUZ

PROMOVIDO POR

ELKARTEAK SUSTATUA

 

 

SAKONDUZ curriculuma aberasteko diseinatutako programa elebiduna da (euskara/gaztelania), eta lau moduluk osatzen dute: pentsamendu matematikoa, literatur sorkuntza, filosofia eta zientzia.

Programa diseinatuta dago ikasleak astean bi ordu inguru eman ditzan modulu bakoitzeko (bat eskola orduetan eta beste eskolatik kanpo).

 

Sakonduz es un programa de enriquecimiento bilingüe (euskera/castellano) que consta de cuatro módulos: pensamiento matemático, creación literaria en euskera, filosofía y ciencias.

El programa ha sido diseñado para que el alumnado dedique alrededor de dos horas semanales por módulo (una en horario lectivo y otra en el ámbito familiar).

 

 

IRAKASLEAK

Modulu bakoitza irakasle baten ardurapean dago, eta hari dagokio materialak prestatzea, adimen-gaitasun handiko haurrentzat egokiak diren irizpide pedagogikoak oinarri hartuta. Sormena, zentzu kritikoa, irudimena eta autokontzeptu positiboa dira jorratuko diren alderdi nagusietako batzuk.

 

PROFESORADO

Cada módulo está a cargo de una profesora que elabora los materiales a partir de criterios pedagógicos adecuados para niños y niñas con alta capacidad intelectual. Todos los módulos inciden en aspectos como la creatividad, el sentido crítico, la imaginación y el autoconcepto positivo.

 

NORI ZUZENDUTA DAGO?

Curriculuma aberasteko beharra duten LH5, LH6, DBH1 eta DBH2ko ikasleei.

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria que necesite realizar un enriquecimiento curricular.

 

ZER IRAUPEN DU?

Modulu bakoitzak ikasturte osoa irauten du.

 

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

Cada módulo tiene una duración del curso escolar.

 

 

Informazio gehiago jaso nahi baduzu, edota programan izena eman, idatzi sakonduz@gmail.com helbidera.

Para recibir más información y/o realizar la inscripción, puedes escribir a sakonduz@gmail.com.