NOR GARA?

Adimen-gaitasun handiko seme-alabak dituzten familiek osatzen dute Aupatuz elkartea. Gure helburu nagusia seme-alabak zoriontsuak izatea da. Horretarako, oreka lortu behar da garapen intelektualaren, emozionalaren eta sozialaren artean, alderdi horietako bat baztertu eta beste bat hobetsi gabe.

AUPATUZ, GUZTION ONURARAKO

estudiantes-altas-capacidades

ZER EGITEN DUGU?

Neska-mutilekin, familiekin eta ikastetxeekin:

 

  • Familien aholkularitza.
  • Irakasleen prestakuntza.
  • Haurrentzako jarduerak: tailerrak eta kultur txangoak

 

GEHIAGO

 

ESKU HARTZEKO URRATSAK

Indarrean dagoen legeriak gaitasun handia garaiz detektatzera behartzen du.

Protokoloak aldatu egiten dira hezkuntza-etaparen arabera.

 

ESKU-HARTZEA

  • Curriculuma aberastea
  • Curriculuma egokitzea
  • Curriculuma malgutzea

GEHIAGO  HARREMANETARAKO

MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK

Zer neurri har ditzake ikastetxeak gaitasun handia detektatuz gero?

Gaitasun handia detektatu ondoren, ikastetxeak esku-hartzea egin behar du, irakaskuntza neskaren edo mutilaren premietara egokitzeko. Hasieran, neurri arruntak har daitezke, ikasgelan bertan, tutorea eta orientatzaileak ados jarrita. Helburua da sakontze-maila bat sortzea ikasgelan, goragoko ikasmailetako edukietan sartu gabe. Aberaste-neurri horiek, gaitasun handiko ikasleentzat ez ezik, errendimendu handikoentzat ere badira.

Litekeena da neurri horiek nahikoa ez izatea, eta, gaitasun handiko ikaslea oso trebea dela-eta, komenigarria izatea goragoko maila bateko edukiak txertatzea. Horrelakoetan, Berritzegunearen onespena behar da ikasgai baten edo batzuen curriculum-egokitzapena egiteko.

Zer egin behar dut nire semeak edo alabak gaitasun handia duela uste badut?

Aupatuzen iritziz, garrantzitsua da gaitasun handia detektatzea, batik bat gure seme-alabek nola ikasten eta sentitzen duten jakiteko. Izan ere, sarritan seme-alaben jokabide batzuk zuzentzen saiatzen gara, ohartu gabe onartuak ez sentitzea izaten dela jokabide horien jatorria. Eta, batez ere, komeni da seme-alabek eurek jakitea zein den ezberdintasunaren jatorria, kudeatzen ikas dezaten.

Susmorik egonez gero, bi aukera hauek daude:

  1. Psikologo kliniko batengana jotzea, ikaslearen ebaluazioa egin dezan. Komeni da psikologoak gai horretan eskarmentua izatea, kontua ez baita «positibo» edo «negatibo» bat adieraztea, baizik eta orientabide eta jarraibide batzuk ematea ebaluazioaren ondoren nola jardun jakiteko. Ondoren, familiak tutoreari eman behar dio txostena, neskaren edo mutilaren premiak asetzeko neurriak har ditzan, ikastetxeko orientatzaileekin elkarlanean eta familiarekin harremanetan jardunez. Batzuetan ez da beharrezkoa Berritzeguneak esku hartzea.
  2. 2. Zuzenean tutorearekin harremanetan jartzea. Batzuetan, ikastetxeko orientatzaileek egin dezakete ikaslearen gaitasunaren ebaluazioa. Beste batzuetan, berriz, Berritzeguneak aholkulari bat bidaltzen du ebaluazioa egitera, ikastetxeak hala eskatuta. Horrelakoetan, familiak esku-hartze txikiagoa izaten du prozesuan psikologo pribatu batera jotzen denean baino. Izan ere, Berritzegunearen egitekoa ikastetxeei aholku ematea da, ez familiei.
Gaitasun handiko ikasle gutxi dago? Fenomeno bitxia da?

Ez, uste baino askoz gehiago daude. Aldian behin, komunikabideek ikasle supergaituren bat aurkezten dute, 16 urterekin unibertsitate-ikasketak eta 18rekin doktoretza eginak dituena. Beharbada horregatik uste dugu gure semeak edo alabak ez duela ikasle horren batere antzik. Bistakoa denez, eguneroko bizimoduarekin loturarik ez duten oso aparteko kasuez mintzatzen dira hedabideak.

Espainian eta nazioartean egindako zenbait azterketaren arabera, ikasleen % 5-10 inguruk daukate batezbestekoak baino adimen-gaitasun handiagoa. Estatistikoki, horrek esan nahi du edozein ikastetxetan daudela adimen-gaitasun handiko bat, bi edo hiru ikasle. Beraz, oso ohikoa da fenomenoa.

Gaitasun intelektual handiko ikasleek oso nota onak ateratzen dituzte?

Ez; horra hor paradoxarik handiena. Dena den, badaude horrelakoak ere, nota onak ateratzen dituztenak, alegia. Horregatik nahastu ohi dira ikasle horien ezaugarrien berri ez duten irakasleak. Gaitasun handiko ikasleek nota bikainak ateratzea espero izaten dute. Ondorioa: notak ez dira gaitasun handiko ikasleak detektatzeko adierazle egokia.

Nolatan ez dituzte nota onak ateratzen gaitasun handikoak izanik?

Ikasle horien artean % 30-40 ingurukoa da eskola-porrotaren portzentajea; hori da benetako egoera, triste askoa. Zergatik? Bada hezkuntza-sistema ez dagoelako egokituta ikasle horien ikasteko modura eta erritmora. Ondorioa: aspertuta eta motibaziorik gabe egoten da ikaslea, eskolari gorrotoa diola. Eta motibatuta egotea da eskolan arrakasta lortzeko oinarri nagusia, ikaslea edozein dela ere.

 

ADIMEN-GAITASUN HANDIKO IKASLEEI HEZKUNTZA-ARRETA EMATEKO PLANA

2019ko ekainean, Euskal Autonomia Erkidegoko adimen-gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana argitaratu zuen Hezkuntza Sailak. Hezkuntza arloko eragile guztiek hartu zuten parte plan horren prestaketan, Aupatuz ere barne zela.

EAEko adimen-gaitasun handiko ikasleak detektatzeko eta horiei arreta emateko esparru teoriko eta praktikoa sortzea da Planaren helburua. Izan ere, detekzio-mailarik txikienetakoa duten erkidegoen artean dago EAE.

Planak ez du legezko baliorik, EAEko legedia zaharkituta baitago; 13 urte igaro diren arren, ez da 2006ko Hezkuntzako Lege Organikora (HLOra) egokitu. Premia berezietatik kanpo ordura arte existitzen ez zen talde batean sartu zituen ELOk adimen-gaitasun handiko ikasleak: «Berariazko hezkuntza-laguntza behar duten ikasleak».

 

GEHIAGO

 

 

HITZALDIAK

charlas

TAILERRAK

Tailerrak

BULETINAK

boletines

GIDA INTERESGARRIAK

guias